ข้าวแตน กลุ่มสตรีแปรรูปพริกขามสะแกแสง

แรกเริ่มกลุ่มได้ผลิตน้ำพริกเนื่องจากในพื้นที่มีการปลูกพริกมากจึงนำมาแปรรูป ต่อมาจึงมีแนวคิดที่จะผลิตขนมจำหน่ายควบคู่กับน้ำพริก จึงได้ดัดแปลงจากขนมนางเล็ดให้มีขนาดเล็กลง โดยพัฒนาเครื่องมือแม่พิมพ์ สำหรับส่วนผสมได้ทดลองถูกทดลองผิด จนกระทั่งลูกค้าเกิดความพอใจ โดยนำมาทานร่วมกับน้ำพริกเผาที่กลุ่มผลิตเอง และมีการพัฒนาข้าวแตนหลากหลายรส

 

Originally the group makes chili due to the high amount of chili cultivating in the area. So they transform it and later on they figure out they should sell side snake too. So Khanom Nang Let is made to be small by developed tools. For the tastes, it is being modified by trial and error until the customer is highly satisfied by enjoying home made chili with various flavors of Khaotan

View 1,931
Comments