ตรัง
สายด่วน / เบอร์โทรฉุกเฉิน
10
 • hotline
 • ตำรวจท่องเที่ยว ตรัง
  1155
 • hotline
 • ตำรวจทางหลวง
  1193
 • hotline
 • ตำรวจน้ำตรัง
  075-251-130
 • hotline
 • ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง
  075-218-133

 • hotline
 • สนามบินตรัง
  075-210-802
 • hotline
 • สถานีขนส่ง
  075-215-718
 • hotline
 • สถานีรถไฟ
  075-218-012
 • hotline
 • ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
  075-215-867

 • hotline
 • ศูนย์กู้ชีพนเรนทร ตรัง
  1669
 • hotline
 • โรงพยาบาลตรัง
  075-217-176
10