ชลบุรี
สายด่วน / เบอร์โทรฉุกเฉิน
24
 • hotline
 • สถานีจำหน่ายตั๋วอำเภอสัตหีบ
  0-3873-8911
 • hotline
 • สถานีจำหน่ายตั๋ว นครชัยแอร์
  0-3820-5577
 • hotline
 • สถานีรถไฟแหลมฉบัง
  0-3849-4835
 • hotline
 • สถานีรถไฟพัทยา
  0-3842-9285

 • hotline
 • บริษัท รถรุ่งเรือง จำกัด
  0-3842-9877
 • hotline
 • บขส. สัตหีบ
  0-3843-7801
 • hotline
 • บขส. พนัสนิคม
  0-3846-1331
 • hotline
 • บขส. พัทยา
  0-3823-1142

 • hotline
 • บขส. ชลบุรี
  0-3828-2685
 • hotline
 • โรงพยาบาลกรุงเทพฯ-พัทยา
  0-3842-7755
 • hotline
 • โรงพยาบาลเกาะสีชัง
  0-3821-6100
 • hotline
 • โรงพยาบาลชลบุรี
  0-3828-4466

 • hotline
 • ตำรวจทางหลวง ส.ทล.2 กก.3 จ.ชลบุรี
  1193
 • hotline
 • ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา
  0-3841-0044
 • hotline
 • แจ้งเหตุน้ำไม่ไหล (สนง. ประปาจังหวัดชลบุรี)
  0-3827-0169
 • hotline
 • แจ้งเหตุไฟฟ้าดับ
  1129

 • hotline
 • ที่ว่าการอำเภอเกาะสีชัง
  0-3821-6201
 • hotline
 • ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง
  0-3844-3020
 • hotline
 • เทศบาลเมืองพัทยา
  0-3837-1116
 • hotline
 • เทศบาลเมืองชลบุรี
  0-3827-0070

 • hotline
 • สำนักงานจังหวัดชลบุรี
  0-3827-5034
 • hotline
 • ประชาสัมพันธ์จังหวัด
  0-3827-9448
 • hotline
 • Call Center  พัทยา
  1337
 • hotline
 • ททท. ภาคกลาง เขต 3 ชลบุรี
  0-3842-7667
24