อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ "หนองหารน้อย" หรือ "อุทยานบัว" ตั้งอยู่บนถนนสายสกลนคร-นครพนม อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และใช้เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยด้านพันธุ์ไม้น้ำจืด โดยเฉพาะ "บัว" ที่มีมากมายหลากหลายสายพันธุ์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่างๆ และรองรับการประชุมวิชาการบัวนานาชาติปี พ.ศ.2553 ที่จัดขึ้นที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า ของนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนคร

 

ปัจจุบันอุทยานบัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
1.ส่วนรวบรวมพันธุ์บัว เป็นการรวบรวมพันธุ์บัวทั้งในและต่างประเทศทั้งหมด 34 สายพันธุ์ เช่น บัวกระด้ง บัวสาย บัวผัน-เผื่อน และบัวฝรั่ง รวบรวมไว้ในรูปแบบสระบัวบนพื้นที่ 10 ไร่ โดยมีทางเดินที่สามารถเดินลงไปชมบัวได้ อย่างใกล้ชิด
2.ส่วนแสดงพันธุ์บัว โดยนำบัวพันธุ์จำนวน 74 สายพันธุ์มาจัดโชว์บนกระถาง เพื่อให้ผู้สนใจได้ใกล้ชิดกับบัวมากขึ้น
3.ส่วนนิทรรศการ ได้จัดแสดงไว้ในชั้นล่างของอาคารวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นนิทรรศการความรู้ และความเป็นมาของบัวพันธุ์ต่าง ๆ เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าได้เป็นอย่างดี

 


Nong Harn Chalermphrakiat Park

Managed by Kasetsart University (Chalermphrakiat Campus, Sakon Nakhon Province), Nong Harn Chalermphrakiat Park is designed to be a research center for freshwater plants especially lotus flower and its many species. It has also become a leisure park frequented by locals as well as a tourist attraction.

View 3,996
Comments