ไข่เค็มดินสอพอง

ไข่เค็มดินสอพอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดีเมืองลพบุรี
ประชาชนส่วนใหญ่ในสมัยก่อนมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ กันทั่วไป ไข่ที่เหลือจากการใช้บริโภคในครัวเรือนก็นำไปขาย และชาวบ้านก็คิดกันว่าน่าจะแปรรูปไข่ที่เหลือจากการบริโภคให้เก็บไว้ได้นาน และมีรสชาติอร่อยจึงรวมกลุ่มกันคิดทดลองทำโดยตอนแรกนำไข่เป็ดดองกับน้ำเกลือแล้วทิ้งไว้ระยะหนึ่งจึงนำมาต้มกินกับข้าวต้มแต่มีรสเค็ม ไม่อร่อย

 

ต่อมาจึงมีการนำไข่เป็ดไปผังดินเค็มริมทะเลประมาณ 15 วัน นี่คือที่มาของภูมิปัญญาชาวบ้าน หลังจากนั้นนำมาล้าง และต้ม เมื่อนำมารับประทานมีรสชาติดียิ่งขึ้น รับประทานกับข้าวต้มอร่อย แต่การทำไม่สะดวกจึงคิดค้นหาวิธีการทำไข่เค็มโดยใช้ดินเหนียวที่มีอยู่ในพื้นที่มาผสมกับเกลือป่นผสมในอัตราส่วนที่พอเหมาะคลุกขี้เถ้าเก็บไว้นานพอประมาณ นำมาล้างแล้วต้มรับประทานทำเป็นอาหารอื่น ๆ และทำให้อร่อย


ในระยะต่อมาได้ปรับปรุงวิธีการโดยใช้ดินสอพองซึ่งเป็นดินที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองลพบุรีซึ่งมีคุณสมบัติที่เกาะตัวอยู่ได้ทำให้ได้ผลดี จากนั้นมาก็ทำไข่เค็มขายและขายได้ดี จึงทำให้คนอื่น ๆในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงได้รู้จักและซื้อไปรับประทานชอบใจก็สั่งซื้อไปขายต่อเป็นที่แพร่หลายและมีการจัดส่งไปขายยังศูนย์จำหน่ายสินค้าOTOP ของจังหวัดลพบุรี และที่อื่นๆ เป็นประจำ

 

ในปี พ.ศ. 2532 กลุ่มแม่บ้าน จ.ลพบุรีได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษางานการผลิตไข่เค็มของอำเภอไชยาและได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านนี้เป็นอย่างดี

สำหรับการผลิตสูตรไข่เค็มไชยานั้น ได้ใช้ดินจอมปลวกที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นส่วนผสมในกระบวนการผลิต แต่ในส่วนของจังหวัดลพบุรีไม่มีดินจอมปลวกที่มีคุณสมบัติเหมือนที่อำเภอไชยา แต่ในจังหวัดลพบุรีเรามีดินมาร์ล หรือดินปูนมาร์ล ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่มีลักษณะสีขาวละเอียด สะอาด เป็นสินค้าพื้นเมืองที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมาทดแทน และได้มีการทดลองทำการปรับปรุง และแก้ไขจนกระทกระทั่งประสบความสำเร็จ จึงได้เริ่มทำการผลิตและออกจำหน่ายในเขตพื้นที่ลพบุรีDin So Phong Salted Egg
Din So Phong Salted Egg, or Khai Khem Din So Phong is Lopburi’s most famous OTOP product and souvenir. Here in Lopburi, marl, which is a type of mud found naturally in the area, is used to coat the eggs in the production process. With its slightly salted taste, Khai Khem Din So Phong can be eaten separately or incorporated into many menus.

View 6,250
Comments