อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

 

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

กำแพงเพชรเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในสมัยสุโขทัย สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 ปรากฏชื่อครั้งแรกในจารึกวัดมหาธาตุและจารึกวัดพระศรีสรรเพชญ์  ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเรียกเมืองกำแพงเพชรนี้ว่า "เมืองชากังราว" หรือ "ชาดงราวกำแพงเพชร" มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงและเมืองพญามหานครของสุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรได้รับการประกาศให้เป็น "มรดกโลก" ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534

โบราณสถานที่น่าสนใจ คือ วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ กำแพงเมืองกำแพงเพชร วัดพระบรมธาตุ วัดซุ้มกอ วัดพระนาน วัดพระสี่อิริยาบถ วัดช้างรอบ

ผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท สำหรับผู้ที่จะนำรถเข้าชมบริเวณอุทยานฯ จะต้องเสียค่าผ่านประตูคันละ 50 บาท         

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-5571-1921, 0-5571-2528


Kamphaeng Phet is a major city of Sukhothai period and was built around 19th-20th centuries. Its name appeared firstly in the inscriptions of Mahathat Temple and Phra Sri Sanphet Temple. In the royal annals of Ayutthaya, it was known as "Muang Chakungrao" or "Chadongrao Kamphaeng Phet" and was granted city status as a royal or a great city of Sukhothai. The Kamphaeng Phet Historical Park was announced and registered as the “World Heritage” together with the Sukhothai Historical Park and the Si Satchanalai Historical Park from the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) on December 12th, 1991. The interesting historic sites are Wat Phra Kaew, Wat Phra That, Kamphaeng Phet City Walls, Wat Phra Boromathat, Wat Sum Kor, Wat Phra Non, Wat Phra Si Iriyabot and Wat Chang Rop.

Opening for visitors every day from 08.00 - 17.00; Admission fees 10 Baht for a Thai citizen and 40 Baht for a foreigner and plus 50 Baht per vehicle. For more information, please call 055-71-1921, 055-71-2528.

View 4,391
Comments