พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดใต้

วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (วัดใต้เทิง) หรือวัดใต้ ตั้งอยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำมูล การริเริ่มก่อสร้างวัดนั้นไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด เมื่อ พ.ศ.2509-2519 ได้ก่อสร้างโบสถ์ จะสังเกตได้ว่า แต่ละวัดในอุบลราชธานีจะมีบริเวณต่อกัน หรือไม่ก็ไม่ห่างกันนัก เช่น วัดใต้ท่าติดกับวัดใต้เทิง วัดเลียบโดยมีถนนกั้นกลางเท่านั้น และห่างไปไม่ไกล ก็ติดกับวัดกลาง ถัดไปก็เป็นวัดทุ่งศรีเมือง วัดมณีวนาราม วัดเหนือท่า และวัดอื่นๆ อีกหลายแห่งในตัวจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาของบรรพชนในอดีต

พระพุทธประธานในพระอุโบสถวัดใต้ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เป็นเนื้อทองเก้าสัมฤทธิ์ปางวิชัย ได้รับการยกย่องมาว่า เป็นพระพุทธรูป ที่งดงามในประเทศไทยและภาคอีสานเป็นพระประธานองค์ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าใหญ่องค์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชครองนครเวียงจันทร์ พระพุทธรูปองค์ตื้อนี้ได้ถูกหุ้มห่อทาปอมพอกเอาไว้พอกด้วยเปลือกไม้ ยางบด ผสมผงอิฐเจ และทองคำ เงิน นาก สัมฤทธิ์ เงิน รางกาชาดซะพอก ให้น้ำเกลี้ยง น้ำชาดผสมทาปอมพอก แล้วลงรักปิดทองที่เข้าเมืองอุบลราชธานี และเถราจารย์ในสมัยนั้น เพราะเป็นสมบัติล้ำค่าที่ไม่สามารถนำติดตัวไปได้ ซึ่งองค์พระพุทธรูปเป็นทองแท้สัมฤทธิ์กลัวว่าจะถูกข้าศึกศัตรูขนเอาไป จึงได้ทาปอมพอกปิดเอาไว้ และปล่อยทิ้งเป็นวัดร้างนานถึง 200 ปี


Phra Jao Yai Oong Tue (Tai Terng Temple) or Wat Tai is located along the Mun River. The year when the Temple was built is unknown. The record only shows that the Buddhist sanctuary had been built during 1966-1976. It is noticeable that each temple in Ubon Ratchathani is connected to or not too far from each other; for example, Tai Ta Temple is next to Tai Terng Temple, and Lieb Temple by just one intersection road, and in a short distance, you can find Klang Temple, and next is Toong Sri Muang Temple, Maneewanaram Temple, Nue Ta Temple and many more in the city. All represents the faith of our ancestors in the past.

The principle Buddha image in the sanctuary of Wat Tai or known as Phra Jao Yai Oong Tue, made of bronze texture in Wichai Mudra posture, is recognized as one of the most elegant Buddha images in Thailand and in North East region. It is considered as the holy principle Buddha image, Phra Jao Yai Oong, which had been built in the period of Vientiane ruled by King Chaiyachetthathiraj. This Oong Tue Buddha image is masked by Tha Pom Pok, bark, grinded rubber, brick, gold, silver, copper, bronze, rang-ka-chard, and water. The mix water with Tha Pom Pok and gold were used to mask the Buddha image and all the masters’ images in that period. Since the golden Buddha image is genuine bronze, this valuable asset was covered with Tha Pom Pok at that time so that it was unable to carry and to prevent stealing, and the temple was abandoned for up to 200 years.View 3,574
Comments