จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

จิม ทอมป์สัน ฟาร์มเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 600 ไร่ บนเชิงเขาพญาปราบ ตำบลตะขบ แรกเริ่มเป็นแหล่งผลิตไข่ไหม เพื่อผลิตเส้นไหมและเป็นพื้นที่ปลูกหม่อน จนกระทั่งภายหลังจึงเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้บุคคลทั่วไปได้เยี่ยมชม และเปิดประสบการณ์ในด้านการเกษตร ทั้งเรื่องของพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ

รวมไปถึง “หมู่บ้านอีสาน” อันเป็นการรวบรวมเอาสถาปัตยกรรมไทยอีสานมาไว้ยังพื้นที่เดียวกัน และจำลองวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของภาคอีสาน อาหารการกิน การประกอบอาชีพของชาบ้าน ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านในอดีต

สำหรับกิจกรรมหลักๆภายในจิม ทอมป์สันฟาร์ม มีการแบ่งออกเป็น 4 จุด อันได้แก่

1. ทุ่งปอเทืองและสวนลอยฟ้า สาธิตวิธีการปลูกพืชผักนานาชนิด

2. ทุ่งทานตะวันและลานฟักทอง แวะถ่ายภาพสวยๆของทุ่งดอกไม้ และลานฟักทองยักษ์หลากหลายสายพันธุ์

3. หมู่บ้านอีสานและหมู่บ้านศิลปิน เรียนรู้และสัมผัสหมู่บ้านอีสานแบบดั้งเดิม พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่คุณสามารถมีส่วนร่วมด้วยได้ พร้อมชมวงจรชีวิตของหนอนไหม

4. สวนไม้ดอก และตลาดจิม ทอมป์สัน  สวนดอกไม้การตกแต่งอย่างประณีต เพื่อให้นักท่องเที่ยวชมการสาธิตกระบวนการผลิตผ้าไหม และการทำชาใบหม่อนอย่างใกล้ชิด พร้อมเลือกซื้อผลผลิตของฟาร์มผลิตภัณฑ์ของจิม ทอมป์สัน

เปิดให้เข้าชม 1 ครั้งใน 1 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงฤดูหนาว

อัตราค่าบัตรเข้าชม

ผู้ใหญ่ 80 บาท

เด็ก 60 บาท
อัตราค่าเที่ยวชม จิม ทอมป์สันฟาร์ม เดย์ ทัวร์

ผู้ใหญ่ราคา 1,200 บาท

เด็ก 1,000 บาท

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ. นครราชสีมา

โทร.08-5660-7336, 0-4437-3116

         อีเมล์: farmtour@jimthompson.com


     Jim Thompson Farm is an agriculture style of tourism location with the size of 960,000 meters square located on Khao Praya Prab foothill, Takob district. Originally this place is use to produce silkworm’s egg for making silk product and also use to cultivate mulberry.

     Then after it is opened for tourist as a tourism location. The purpose is to give out experience of agriculture of vegetable, flowers and non-toxic organic and including “Northeast village”. This place collects every culture from the Northeast part of country such as, architecture, life style, tradition and food for tourist to come and experience the culture of the past.

     Jim Thompson farm, Takob, Pak Thong Chai district, Nakhon Ratchasima province

     Tel: 08-5660-7336, 04437-3116.

     Email: farmtour@jimthompson.com.


View 6,105
Comments