พระราชวังบางปะอิน...ที่ประทับองค์กษัตริย์แห่งสยาม และตำนานอัครมเหสี ที่รักยิ่งแห่งพระพุทธเจ้าหลวง

อุมัย
CREATED DATE : Nov 20, 2012


รำพึงพายตามสายกระแสเชี่ยว         ยิ่งแสนเปลี่ยวเปล่าในฤทัยถวิล
สักครู่หนึ่งก็มาถึงบางเกาะอิน          กระแสสินธุ์สายชลเป็นวนวัง
อันเท็จจริงสิ่งนี้ไม่รู้แน่                ได้ยินแต่ยุบลในหนหลัง
ว่าที่เกาะบางอออินเป็นถิ่นวัง          กษัตริย์ครั้งครองกรุงศรีอยุธยา

 

เริ่มต้นเรื่องด้วย นิราศพระบาท ของท่านสุนทรภู่ ซึ่งประพันธ์ถึงพระราชวังบางปะอินขึ้นเมื่อครั้งได้ตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี และได้เดินทางผ่านพระราชวังแห่งนี้

พระราชวังบางปะอิน...ที่ประทับองค์กษัตริย์แห่งสยาม และตำนานอัครมเหสี ที่รักยิ่งแห่งพระพุทธเจ้าหลวง


ใช่แล้วค่ะ ที่หยิบนิราศพระบาทบทนี้ขึ้นมาก็เพราะจะพูดถึง "พระราชวังบางปะอิน" อันเป็นที่ประทับขององค์พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา อีกทั้งภายในบริเวณพระราชวังยังมีอนุสรณ์แห่งความรักที่จบลงอย่างแสนเศร้าของพระนางเรือล่มประดิษฐานอยู่อีกด้วย

พระราชวังบางปะอิน...ที่ประทับองค์กษัตริย์แห่งสยาม และตำนานอัครมเหสี ที่รักยิ่งแห่งพระพุทธเจ้าหลวง

พระราชวังบางปะอิน พระราชวังโบราณมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นโดย สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เนื่องจากเป็นสถานที่ประสูติของพระองค์

ตามประวัติความเป็นมากล่าวขานกันว่า ครั้งสมเด็จพระเอกาทศรถ ยังทรงดำรงพระยศพระมหาอุปราช ขณะที่พระองค์เสด็จประพาสทางชลมารค เรือพระที่นั่งถูกพายุใหญ่พัดจนล่มลง สมเด็จพระเอกาทศรถทรงว่ายน้ำขึ้นไปบน "เกาะบ้านเลน" และขณะที่ประทับอยู่กับชาวบ้าน พระองค์ได้หญิงชาวเกาะนามว่า "อิน" เป็นบาทบริจาริกา ซึ่งต่อมาคนทั่วไปจึงเรียกเกาะนี้ว่า "เกาะบางปะอิน"

พระราชวังบางปะอิน...ที่ประทับองค์กษัตริย์แห่งสยาม และตำนานอัครมเหสี ที่รักยิ่งแห่งพระพุทธเจ้าหลวง


เมื่อพระเอกาทศรถเสด็จกลับ พระองค์ทรงพานางอินกลับไปกรุงศรีอยุธยาด้วย ต่อมานางอินผู้นี้ได้เป็นพระสนม และมีพระราชโอรส ซึ่งเล่าสืบกันว่า พระราชโอรสพระองค์นั้น คือ สมเด็จพระเจ้าปราสาททองหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงขึ้นครองราชย์แล้ว พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นตรงบริเวณนิวาสสถานเดิมของพระมารดา และได้พระราชทานนามว่า "วัดชุมพลนิกายาราม" และได้สร้างพระที่นั่งองค์หนึ่ง เพื่อฉลองการที่พระราชเทวีประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระนารายณ์ราชกุมาร พระราชทานนามว่า "พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์"

พระราชวังบางปะอิน...ที่ประทับองค์กษัตริย์แห่งสยาม และตำนานอัครมเหสี ที่รักยิ่งแห่งพระพุทธเจ้าหลวง
พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์


พระราชวังบางปะอินเป็นสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในฤดูร้อนสืบเนื่องกันมา จนกระทั่ง กรุงศรีอยุธยาได้เสียแก่พม่าเมื่อปี พ.ศ. 2310 ทำให้พระราชวังแห่งนี้ถูกปล่อยให้รกร้างไป

พระราชวังบางปะอิน...ที่ประทับองค์กษัตริย์แห่งสยาม และตำนานอัครมเหสี ที่รักยิ่งแห่งพระพุทธเจ้าหลวง
พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ

พระราชวังบางปะอิน...ที่ประทับองค์กษัตริย์แห่งสยาม และตำนานอัครมเหสี ที่รักยิ่งแห่งพระพุทธเจ้าหลวง


จวบจนกระทั่งท่านสุนทรภู่ตามเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี ซึ่งได้ผ่านพระราชวังบางปะอิน ท่านจึงได้ประพันธ์นิราศพระบาทถึงพระราชวังแห่งนี้ขึ้น จึงทำให้พระราชวังบางปะอินกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้ง


พระราชวังบางปะอิน...ที่ประทับองค์กษัตริย์แห่งสยาม และตำนานอัครมเหสี ที่รักยิ่งแห่งพระพุทธเจ้าหลวง
หอวิฑูรทัศนา


ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่า บางปะอินเป็นเกาะกลางน้ำ มีความเงียบสงบ มีเส้นทางการเดินเรือหลายทาง พืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นสถานที่เสด็จประพาสของพระบรมชนกนาถ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างพระนั่งและสิ่งก่อสร้างต่างๆ สำหรับแปรพระราชฐานดังที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้

พระราชวังบางปะอิน...ที่ประทับองค์กษัตริย์แห่งสยาม และตำนานอัครมเหสี ที่รักยิ่งแห่งพระพุทธเจ้าหลวง
พระที่นั่งวโรภาษพิมาน

พระราชวังบางปะอิน...ที่ประทับองค์กษัตริย์แห่งสยาม และตำนานอัครมเหสี ที่รักยิ่งแห่งพระพุทธเจ้าหลวง
พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร ซึ่งไม่เปิดให้เข้าชมภายในพระที่นั่ง

พระราชวังบางปะอิน...ที่ประทับองค์กษัตริย์แห่งสยาม และตำนานอัครมเหสี ที่รักยิ่งแห่งพระพุทธเจ้าหลวง


และสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่พลาดเด็ดขาดเมื่อเข้ามาเที่ยวชมในพระราชวังบางปะอิน นั่นก็คือ การไปสักการะอนุสาวรีย์พระนางเรือล่ม...อนุสาวรีย์หินอ่อนที่รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ อัครมเหสีผู้เป็นที่รักยิ่ง และพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัต....

พระราชวังบางปะอิน...ที่ประทับองค์กษัตริย์แห่งสยาม และตำนานอัครมเหสี ที่รักยิ่งแห่งพระพุทธเจ้าหลวง


ตำนาน อัครมเหสีผู้เป็นที่รักยิ่ง
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2423 ครั้งเสด็จประพาสพระราชวังบางปะอินพร้อมพระมเหสีทุกพระองค์ แต่เนื่องจากรัชกาลที่ 5 ทรงติดพระราชกิจ ไม่อาจเสด็จพระราชดำเนินไปตามกำหนดได้ จึงโปรดฯให้เรือพระที่นั่งของพระมเหสีเคลื่อนขบวนไปก่อน ระหว่างทางนั้น เรือพระประเทียบของพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ (พระยศขณะนั้น) ประสบอุบัติเหตุล่ม ทำให้พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ สิ้นพระชนม์ทั้งสองพระองค์ รวมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอในพระครรภ์ (เวลานั้นทรงพระครรภ์ได้ 5 เดือน)

 

พระราชวังบางปะอิน...ที่ประทับองค์กษัตริย์แห่งสยาม และตำนานอัครมเหสี ที่รักยิ่งแห่งพระพุทธเจ้าหลวง

พระราชวังบางปะอิน...ที่ประทับองค์กษัตริย์แห่งสยาม และตำนานอัครมเหสี ที่รักยิ่งแห่งพระพุทธเจ้าหลวง

พระราชวังบางปะอิน...ที่ประทับองค์กษัตริย์แห่งสยาม และตำนานอัครมเหสี ที่รักยิ่งแห่งพระพุทธเจ้าหลวง


ในปัจจุบันนี้ พระราชวังบางปะอินยังคงใช้เป็นสถานที่เสด็จแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงเป็นสถานที่ในการประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้าย และต้อนรับพระราชอาคันตุกะ แต่ก็ได้เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมเช่นกัน

พระราชวังบางปะอิน...ที่ประทับองค์กษัตริย์แห่งสยาม และตำนานอัครมเหสี ที่รักยิ่งแห่งพระพุทธเจ้าหลวง


โดยจะเปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 8.00-17.00 น. ข้อพึงระวัง ต้องแต่งกายให้สุภาพ และห้ามส่งเสียงดังในขณะเข้าชมค่ะ

พระราชวังบางปะอิน...ที่ประทับองค์กษัตริย์แห่งสยาม และตำนานอัครมเหสี ที่รักยิ่งแห่งพระพุทธเจ้าหลวง


การเดินทางไปก็ไม่ยาก จะขับรถส่วนตัวไปเองก็ได้ หรือหากเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง ก็ไปลงที่บขส.บางปะอิน ส่วนทางรถไฟลงที่สถานีอำเภอบางปะอิน จากนั้นต่อรถโดยสาร หรือสามล้อเครื่องไปที่พระราชวังบางปะอินได้เลยค่ะ

 

พระราชวังบางปะอิน...ที่ประทับองค์กษัตริย์แห่งสยาม และตำนานอัครมเหสี ที่รักยิ่งแห่งพระพุทธเจ้าหลวง

พระราชวังบางปะอิน...ที่ประทับองค์กษัตริย์แห่งสยาม และตำนานอัครมเหสี ที่รักยิ่งแห่งพระพุทธเจ้าหลวง

พระราชวังบางปะอิน...ที่ประทับองค์กษัตริย์แห่งสยาม และตำนานอัครมเหสี ที่รักยิ่งแห่งพระพุทธเจ้าหลวง

 

เรื่องโดย : อุมัย


ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และสุขภาพ คลิกที่ http://travel.truelife.com

มาเป็นเพื่อนกับเราได้อีกหนึ่งช่องทางที่ Facebook http://www.facebook.com/TravelTruelife


Update วันอังคาร 20 พฤศจิกายน 2555
COMMENT

บทความที่เกี่ยวข้อง
LOAD MORE 5/10 ดูทั้งหมด